Tuesday, July 23, 2024

AI dalam Pendidikan Tinggi

 
Dalam dunia pendidikan di universiti yang sentiasa berkembang, penggunaan teknologi dan tools dari AI tidak dapat dielak. Ia secara tak langsung membentuk satu metodologi pembelajaran dan pengajaran yang baru dan lebih bercirikan digital. Apabila teknologi digital semakin menguasai kelas, ia secara tidak langsung menawarkan satu bentuk pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang belum pernah berlaku sebelum ini, terutamanya di era sebelum Covid 19.

Saya secara peribadi melihat penggunaan AI ini berkemampuan untuk menawarkan beberapa perkara yang menarik seperti membantu penyediaan bahan pengajaran sehinggalah kepada menyediakan satu pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif kepada para pelajar universiti. Ini secara tidak langsung boleh menjadikan pendidikan lebih cekap, menarik dan mudah diakses.

Ada beberapa kebaikan menggunakan AI untuk para pengajar. Pertama ialah ia membantu pengajar menyediakan pelan pembelajaran yang lebih bersifat khusus dan bersesuaian dengan tahap setiap pelajar. Contohnya data prestasi pelajar akan dinilai oleh AI dan setiap pelajar akan disediakan pelan pembelajarannya sesuai dengan tahap pencapaian semasa. Untuk yang ini, saya tidak pernah lagi menggunakan sebarang AI tools, hanya menggunakan pengalaman dan pemerhatian sahaja.

Yang kedua ialah automated grading and feedback. Ini ada disediakan di platform tempat kerja saya dan sejak era selepas covid, memang saya sering gunakannya. Cuma ianya setakat ini terhad kepada soalan berbentuk multiple choice dimana ianya akan disemak oleh AI. Untuk feedback, ianya dalam bentuk jumlah markah yang diperolehi akan dihantar kepada pelajar dan saya juga boleh menulis komen di ruangan feedback. Namun untuk komen yang lebih menusuk jiwa kalbu mereka, memang perlu berhadapan secara bersemuka. Saya juga menggunakan AI tools untuk menyemak assignment mereka dari diplagiat. 

Yang ketiga ialah menyediakan konten mengajar. Selain dari menggunakan sumber dari bahan bacaan, jurnal dan research papers, penggunaan Chatgpt juga membantu menyediakan contoh dan bantuan untuk penerangan di dalam slide powerpoint. Namun secara jujurnya, saya hanya gunakan Chatgpt ini sebagai pencetus idea sahaja ataupun untuk memulakan sesuatu. Selebihnya adalah dari idea sendiri. Acapkali saya akan double check fakta-fakta yang diberi dan walaupun kesemuanya memang sahih namun kita akan dapat maklumat yang lebih mendalam jika kita membaca di sumber yang sebenar. 

Contoh yang paling klasik adalah entri ini sendiri. Saya ingin menulis tentang topik ini sejak sekian lama namun sukar untuk mencari masa. Dan apabila ada masa, idea pula bersembunyi di sebalik pelbagai masalah kerja. 

Penggunaan AI yang ketiga adalah membantu tugas-tugas menguruskan kelas itu sendiri seperti attendance ketika online class dan pengiraan markah dan peratusan grade. Organisasi tempat saya bekerja ada menyediakan platform online learning. Jika buat test pun, pengiraan multiple choice answer boleh di calculate secara automatik. Attendance online juga disediakan. Memang benar ia banyak membantu. 

Kajian-kajian terhadap penggunaan AI di dalam pendidikan tinggi juga semakin bertambah. Para penyelidik kelihatan berminat untuk mengetahui sejauh mana para pendidik dan juga pelajar IPT menggunakan AI tools. Terdapat juga cakap-cakap mengatakan bahawa di masa hadapan, pendidikan tinggi akan dikuasai oleh AI, bukan sahaja dari segi bantuan pengajaran tetapi juga mengambil alih tugas pendidik untuk mengajar para pelajar. Hal ini boleh menjadi perdebatan di antara para pengamal dan pakar teknologi dengan pendidik itu sendiri. Ini kerana bagi pendidik, sentuhan manusia masih diperlukan untuk mendidik. Saya sendiri mempunyai pemikiran yang sama. Tidak semua perkara boleh di AI kan. 
Thursday, July 04, 2024

Kepimpinan Pelajar Universiti

 Apabila seseorang itu memasuki alam pembelajaran di universiti, beliau sebenarnya bukan sahaja belajar secara formal di kolej atau fakulti tempat beliau berada, tetapi aspek pembelajaran ini juga akan berlaku di luar kelas. Universiti membolehkan beliau memperolehi pendidikan yang berkualiti dimana ada pelbagai subjek dan program yang ditawarkan. Selain itu, terdapat aktiviti kokurikulum yang boleh diikuti. Tak terkecuali juga peluang untuk menjalinkan 'networking' bukan sahaja dengan industri setempat malah juga industri global. Secara tidak langsung ini membantu perkembangan peribadai seseorang. 

Terdapat juga pelbagai peluang untuk melatih kepimpinan seseorang. Ciri kepimpinan sebenarnya amat penting untuk seseorang pelajar universiti kerana bakal majikan kebiasaannya mencari pelajar yang mempunyai ciri kepimpinan selain dari CGPA, sebagai bakal pekerja mereka. Dengan adanya ciri kepimpinan , pelajar bakal memperolehi skill untuk menyelesaikan masalah, tidak mempunyai masalah untuk berkolaborasi dan bekerja dalam satu pasukan, mempunyai skill komunikasi yang efektif, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, mampu menguruskan masa serta mempunyai jaringan dengan pelbagai sektor industri dan juga masyarakat. 

Chesnut dan Tran-Johnson telah menjalankan kajian berkenaan impak pada program kepimpinan pelajar terhadap pelajar di dalam bidang farmasi. Kajian ini telah dijalankan pada tahun 2013 dan ianya memberi fokus kepada kumpulan pelajar bidang farmasi yang menyertai 'Student Leadership Development Series' (SLDS). Program SLDS ini meliputi perjumpaan bulanan, sesi bersama penceramah jemputan, sesi perbincangan di dalam kumpulan kecil,aktiviti pembentangan poster dan juga aktiviti kepimpinan yang lain. SLDS juga memberikan 'biasiswa perjalanan' kepada para peserta.  Peserta komited untuk bertemu selama 2 jam setiap bulan sepanjang 1 tahun akademik. Peserta juga akan dinilai untuk melihat keberkesanan program kepimpinan ini.

Seratus lima puluh sembilan pelajar menamatkan program ini dari 2007-2013, dengan kira-kira 25 pelajar mengambil bahagian setiap tahun. Perkembangan kepimpinan pelajar dinilai melalui beberapa kaedah seperti borang pelaksanaan bulanan, pembentangan poster, penciptaan platform kepimpinan peribadi mereka, dan refleksi biasiswa perjalanan yang digunakan.

Enam puluh dua peratus peserta program menjawab borang penilaian yang diberi, dengan penarafan meningkat dari semasa ke semasa. Pelajar percaya program ini menyediakan mereka untuk menjadi pemimpin yang berjaya. Pelajar juga memahami berkenaan diri mereka sendiri sebagai pemimpin serta mengasah bakat mereka menjadi mentor.

Kajian Chesnut dan Tran-Johnson ini yang bertajuk Impact of a Student Leadership Development Program yang dimuatkan di dalam American Journal of Pharmaceutical Education dan diterbitkan pada tahun 2013 ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa program kepimpinan di kalangan pelajar universiti memberi hasil yang positif. Ia menyediakan pelajar peluang untuk meneroka teknik dan gaya kepimpinan yang sesuai untuk setiap pelajar serta memberi pemahaman yang lebih tentang pelbagai aspek kepimpinan. Ini secara tidak langsung meningkat keinginan para pelajar ini untuk menjawat jawatan sebagai seorang ketua apabila mereka keluar bekerja nanti. Program ini juga secara positifnya mempengaruhi perkembangan kepimpinan pelajar. Chesnut dan Tran-Johnson juga menyatakan bahawa kekuatan program SDLS membolehkan pelajar mengenal pasti gaya kepimpinan mereka, membina hubungan, menyelesaikan masalah, mengatasi halangan dan peluang untuk mempraktikkan ilmu dan skill kepimpinan yang diperolehi.

Kajian yang dijalankan pada tahun 2013 dan tertumpu pada pelajar dalam bidang farmasi ini boleh digunakan pada pelajar universiti di dalam bidang lain. Boleh dikatakan kesemua bidang yang ada di universiti memerlukan pelajar-pelajar yang berkemahiran untuk memimpin. Walaupun kajian ini telah hampir 10 tahun berlalu, kaedah dan juga output kajian ini masih kekal relevan cuma kemungkinan jika ada kajian baru yang ingin dilakukan pada zaman sekarang, ia perlu mengambil kira teknologi-teknologi yang ada pada masa kini dan kesannya pada aspek kepimpinan pelajar masa kini. 

Rujukan:-

Chesnut, R., & Tran-Johnson, J. (2013). Impact of a Student Leadership Development Program. American Journal of Pharmaceutical Education, 77(10), 225. https://doi.org/10.5688/ajpe7710225


Saturday, June 15, 2024

Phygital dan Persekitan Teknologi Digital Di Tempat Kerja

 


Antara kegemaran saya ialah meneroka artikel-artikel yang terkandung di dalam pangkalan data atas talian yang diberi oleh tempat kerja saya secara selama mana saya masih bekerja disini. Saya perlu ambil kesempatan ini kerana jika di luar, bayaran untuk akses database sebegini adalah mahal. Selain itu sebagai ahli akademik, saya perlu sentiasa mengemaskini pengetahuan saya agar ia sentiasa relevan dengan dunia semasa.

Istilah 'phygital' saya jumpa ketika meneroka dan membaca satu artikel penyelidikan berkenaan persekitaran digital di tempat kerja. Secara mudahnya, phygital adalah gabungan bersemuka dan digital atau bahasa mudahnya, pengalaman face to face dan digital. Ia dikatakan mampu memberi pengalaman yang lebih hebat. 

Antara pengalaman phygital ini ialah restoran fast food yang mempunyai digital kiosk untuk order menu. Ataupun makan di restoran tetapi order menggunakan QR yang diberi. Ada juga menu yang membolehkan kita bayar terus secara online tanpa perlu ke kaunter. Sedar-sedar makanan dah dihantar ke kita, dan selesai makan kita boleh terus tinggalkan tempat makan kita. 

Selain dari pengalaman phygital di restoran, tempat kerja kita pun sebenarnya mempunyai elemen phygital. Satu kajian telah dijalankan oleh Anne Karhapaa, Pauliina Rikala, Johanna Poysa Tarhonen dan Raija Hamalainen berkenaan persekitaran digital di tempat kerja ini. Kajian yang diterbitkan pada tahun ini di Journal of Workplace Learning, meneroka penggabungan persekitaran sosial, fizikal dan digital di tempat kerja, serta memberi penekanan terhadap impak dan kesan teknologi digital terhadap pembelajaran tidak formal di tempat kerja.

Konsep tempat kerja berkembang dan telah melibatkan persekitaran digital bersama persekitaran fizikal, mewujudkan satu terma baru yang digelar phygital. Persekitaran kerja digital terdiri daripada rangkaian teknologi dan manusia yang kompleks, menawarkan kedua-dua peluang dan cabaran untuk pembelajaran tidak formal di tempat kerja. Budaya organisasi secara tidak langsung memainkan peranan penting dalam menyokong pembelajaran tidak formal di tempat kerja dalam persekitaran kerja fizikal. Teknologi digital meluaskan peluang pembelajaran tetapi juga boleh menyekat pembelajaran jika tidak digunakan dengan berkesan. Memahami peranan persekitaran digital dalam pembelajaran di tempat kerja adalah penting bagi organisasi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyokong pekerja. Konsep persekitaran kerja phygital boleh meembantu tempat kerja dalam memanfaatkan elemen digital, fizikal dan sosial untuk meningkatkan peluang pembelajaran.

Karhapaa dan rakan-rakan mendapati bahawa :-

Persekitaran kerja digital menawarkan fleksibeliti untuk berinteraksi, bekerjasama dan akses kepada maklumat

Cabaran dalam persekitaran tempat kerja digital termasuk lambakan maklumat atau information overload dan juga keupayaan staf untuk belajar skil baru berkaitan teknologi digital.

Terdapat juga cabaran yang terhasil akibat lambakan maklumat iaitu kesukaran untuk mendapatkan maklumat yang relevan dan menguruskan lambakan maklumat yang berterusan tanpa henti.

Pembelajaran di tempat kerja dipengaruhi oleh individu dan situasi yang dihadapi, dengan teknologi digital memainkan peranan penting.

Teknologi digital membantu komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi. 

Mesyuarat atas talian memberikan peluang untuk pembelajaran pasif serta multitasking. 

Media sosial mampu digunakan sebagai medium untuk networking dan professional development.

Alatan digital seperti screensharing, chat interface dan fungsi reaksi dapat mempertingkatkan komunikasi dan kolaborasi.

Diskusi atas talian secara adhoc atau tak formal memudahkan sokongan dari rakan sekerja dan juga perkongsian maklumat dan pengetahuan.

Pekerja mengadaptasi perubahan yang berterusan di alam persekitaran digital menerusi latihan formal yang diberikan serta pembelajaran tidak formal dari rakan sekerja.

Budaya organisasi dan juga amalan berkongsi pengetahuan didapati membantu pembelajaran tidak formal di tempat kerja.


Sebenarnya, berdasarkan dari kajian yang dijalankan oleh Karhapaa dan rakan-rakan, perkara sebegini juga dilalui di organisasi tempat saya bekerja. Lambakan maklumat yang tidak henti kadangkala menyebabkan ada maklumat yang tertinggal. Ada juga teknologi digital yang saya kurang mahir tetapi terpaksa digunakan. Contohnya saya sudah selesa menggunakan Google Meet untuk online presentation tetapi kadangkala terpaksa guna Cisco Webex dan Zoom. Mujurlah rakan sekerja yang mahir gunakan Webex atau Zoom mengajar saya. Ini secara tidak langsung merupakan satu bentuk pembelajaran tidak formal di tempat kerja. 

Secara ringkasnya, seperti yang dilihat olej Karhapaa dan rakan-rakannya ketika menjalankan kajian, teknologi digital banyak membantu kerja di organisasi. Ia juga secara tidak langsung menyokong pembelajaran tidak formal di kalangan pekerja. Dan yang lebih indah, teknologi digital di persekitaran tempat kerja mempunyai elemen phygital yang mampu memberikan satu bentuk pengalaman yang lebih hebat dan mengkagumkan. 

Monday, June 03, 2024

Monitor Tambahan Untuk Laptop

 Baru-baru ini saya membeli satu monitor jenama Acer EK251Q yang bersaiz hampir 25 inci. Tujuan utama saya beli monitor ini ialah untuk sambungkannya dengan Macbook Air (MBA) saya. Tiada sebarang masalah pun dengan monitor MBA saya cuma apabila usia saya telah meningkat, rabun dekat pun hadir membawa 1001 masalah, antaranya ialah perlu buka kacamata apabila guna MBA. Kalau tak buka kacamata, memang nampak kabur sahaja paparan skrin MBA saya. 

Acapkali kacamata saya beralih posisi dari muka ke atas meja serta vice versa ketika membuat kerja menggunakan MBA. Ini kerana ketika sedang asyik buat kerja, ada insan-insan yang akan mengunjungi saya menyebabkan saya terpaksa meletakkan kacamata di muka saya. Ini penting agar saya dapat memandang wajah insan-insan terbabit dalam versi 4k. Jika tak pakai kacamata, wajah mereka akan kelihatan seperti siaran TV analog. Nasib baik wajah mereka masih kelihatan dalam mod warna, bukan hitam putih.

Seperti biasa, saya akan ke kedai kegemaran saya iaitu All IT untuk membeli monitor. Di Shopee juga ada dan ada yang boleh dapat murah sedikit namun saya tunggu beberapa hari agar sampai ke tangan saya. Memandangkan saya perlukan monitor ini segera, ditambah pula untuk boleh menggunakan point terkumpul, saya memilih untuk membeli di All IT sahaja.

Saya sudah pun ada monitor Samsung T35F 24 inci di bilik kekal saya. Monitor Acer pula untuk kegunaan di bilik sementara saya. Jika saya sudah habis jawatan pentadbiran saya, saya boleh letak salah satu di rumah untuk digunakan oleh saya, isteri dan anak-anak. 

Saya membaca beberapa artikel di web tentang mengapa monitor PC digunakan bersama laptop tetapi untuk diri saya ianya hanya satu, iaitu menyelesaikan masalah yang timbul akibat rabun dekat. Menggunakan MBA bersama monitor ini membolehkan saya menutup monitor MBA saya dimana MBA saya akan berada dalam mod clamshell. Ini secara tak langsung menjadikan monitor Acer saya sebagai monitor utama dan MBA saya seperti CPU. Cuma bila kita dalam mod clamshell, keyboard dan touchpad juga tidak dapat digunakan kerana laptop telah ditutup. 

Bagaimanapun, ianya boleh diselesaikan dengan menggunakan mouse dan keyboard external. Dalam hal ini saya menggunakan mouse Targus dan keyboard Logitech K380 Pebble Keys 2. Kedua-duanya disambung ke MBA saya menggunakan Bluetooth. Secara tidak langsung, semakin banyak wang dikeluarkan untuk membeli dua benda ini selain dari monitor. 

Penggunaan monitor external dan clamshell mode MBA membolehkan ianya berfungsi seperti desktop tanpa perlu membeli satu lagi sistem desktop. MBA ini boleh berfungsi ke dalam mod asalnya iaitu laptop jika kita ingin menggunakannya di tempat lain dan apabila kembali ke workstation, ianya akan disambung ke monitor external dan MBA berfungsi menjadi CPU dalam mod Clamshell. Dan sudah tentu adaptor diperlukan untuk sambungkan HDMI cable dari monitor ke MBA. Jangan beli yang original Apple, ianya mahal. Saya gunakan trusted third party adaptor dari jenama J5, juga dibeli di All IT. 

Setakat entri ini ditulis, reviu saya bersama monitor Acer yang baru saya beli ini amat singkat kerana saya hanya sempat gunakannya selama 20 minit sahaja sebelum saya pulang ke rumah. Tadi saya ke pejabat saya yang satu lagi untuk guna pula monitor Samsung, dan saya dapati ada tiada apa-apa perbezaan dari segi warna yang dipaparkan. Namun Acer mempunyai speaker built in di monitor sementara Samsung tiada. Ini membolehkan Acer memainkan terus bunyi dari CPU atau MBA saya menerusi HDMI cable yang mana gagal diterjemahkan oleh Samsung T35F. Dari segi harga, Samsung T35F mahal sikit dari Acer, tapi saya difahamkan Samsung T35F dah stop production. 

Apa pun, yang penting kerja mesti diselesaikan. 


Saturday, May 18, 2024

Domain of 10 years

 


Pejam celik pejam celik, domain ini sekali lagi direnew menerusi atas talian. Dan secara rasminya, domain nizamyunus.com ini telah berusia 10 tahun 11 bulan 29 hari ketika entri ini ditulis. Sejak awal domain nizamyunus.com ini pada 2013, saya menggunakan provider domain yang sama iaitu provider yang berpangkalan di luar negara. 

Ketika itu, ada juga hasrat nak guna local company untuk register domain, namun harga agak tinggi compared to overseas provider. Kini after 10 years, terdetik hasrat nak guna .my sebab nak tunjuk identiti Malaysia pada domain saya. Namun bila disemak harga, ianya agak mahal compare to .com. Saya juga semak .com yang dioffer oleh company local, sedikit mahal compared to provider saya sekarang ini walaupun setelah diconvert kepada rate USD dari MYR. Saya guna WISE untuk bayar domain. 

Saya perhatikan, penulisan di blog seperti ini semakin berkurangan berbanding 10 tahun lalu. Orang tak berapa hairan dengan kewujudan .com sendiri. Kalau nak showcase portfolio, dah ada LinkedIN. Kalau nak tulis pendapat peribadi, orang dah guna Facebook. Dan sekarang, selain penulisan orang dah terus bercakap guna video, dah ada TikTok dan Youtube. Some of the Tiktok accounts are much efficient in spreading knowledge. Youtube pula saya sering guna untuk review sesuatu perkara such as products, travel to new places and also watching documentaries and sports.

The way we view something nowadays dah berubah. Even my large android TV dah jarang ditonton. Anak saya sahaja yang guna untuk main Playstation. Kalau nak tengok siaran TV amat jarang. Saya prefer tengok Astro Go on my iPad sambil baring atas katil di bilik. Tengok live bolasepak pun sekarang guna iPad. Seminggu kadang-kadang langsung tak on decoder Astro. My family pula are more to Netflix and Viu. Walaupun android TV saya ada those streaming apps, tapi mereka juga lebih selesa tengok di device masing-masing.

This goes to writing on the internet. Tak tau berapa lama lagi blog ini kekal relevan. My main concern is not the domain though, but the blogging platform. Nowadays, due to escalating cost for most things after Covid pandemic, more and more internet services such as streaming apps are experiencing price increase. Up until now, this blogging platform is free, but one day the provider mungkin akan kenakan subscription fee so saya terpaksa tutup blog ini.

Only Time Will Tell. 

Monday, April 15, 2024

Perginya Seorang Rakan

15 April 2024. 7 Syawal.

Petang tadi, setibanya saya di rumah dari tempat kerja, saya lihat ada rakan-rakan dalam group whatsapp batch saya di ITM dahulu ucapkan takziah, tanda ada kematian. Jarang group ini ada ucapan sebegini dan bila saya buka group whatsapp terbabit, alangkah terkejutnya saya apabila salah seorang rakan sekelas kami telah meninggal dunia. Terus saya call beberapa orang rakan yang bekerja bersama arwah, mereka juga masih dalam keadaan terkejut dan tiada maklumat lanjut. 

Saya sekelas dengan arwah ketika zaman ITM, ada juga satu group assignment dengannya. Kemudian kami sama-sama sambung belajar di UK. Sama-sama mencari universiti di UK apabila ditawarkan biasiswa ke luar negara untuk sambung Masters. Ketika itu, arwah bekerja di PSC Naval Dockyard di Lumut. Apabila hujung minggu, beliau akan turun ke Shah Alam berjumpa saya di rumah sewa. Sama-sama menguruskan perihal mencari universiti di UK yang sesuai dengan tawaran biasiswa kami. Zaman tu takde whatsapp. Ketika itu saya juga bekerja di Shah Alam. 

Saya tidak ingat samada kami sama-sama mengambil IELTS di British Council berhampiran Bukit Aman, tetapi yang saya ingat, dia call saya apabila dapat result IELTS untuk menyatakan kegembiraannya apabila dia mendapat result yang bagus. 

Walaupun kami fly ke UK pada tarikh yang berbeza, tapi saya masih ingat yang dia ada beri number phone saudaranya di UK andai kata saya mempunyai sebarang masalah. Ini kerana saya fly seorang diri, arwah pula ketika itu sudah berkahwin dan fly lewat sedikit dari saya kerana ada beberapa urusan yang perlu beliau selesaikan.

Arwah study di Loughborough sementara saya di Leicester. Jarak perjalanan naik train dalam 15-20 minit sahaja. Beberapa kali juga arwah call saya ajak makan di rumahnya, makan masakan isterinya.  Maklumlah saya pergi bujang, dia pula dah berkahwin. Di Loughborough, saya lepak di rumah sewanya. Masih saya ingat, rumah sewa nya adalah ditingkat atas rumah kedai. Katanya, tokey rumah sewanya ada warga Bangladesh. Dia juga ada ke Leicester bertemu saya. Di UK, kami kerap berhubung menerusi phone. Zaman tu tiada email. 


Ada sekali tu saya bawa kawan-kawan melayu Singapore yang sama-sama di Leicester berkunjung rumah arwah dan kami dijamu oleh masakan isteri arwah. Apabila kami pulang ke Malaysia, kami bekerja di tempat yang sama. Tak lama kemudian dia bertukar lokasi kerja di utara tanahair. Ada juga dia ajak saya tukar sekali, katanya kehidupan di utara tanahair releks, tak kelam kabut macam di Shah Alam. 

Kali terakhir saya berjumpa dia adalah sebelum Covid. Jumpa di event fakulti, ketika beliau turun sini, itupun tak berbual lama. Yang paling lama dapat berbual adalah ketika saya dan beberapa orang rakan turun ke tempat kerja beliau untuk mesyuarat. Itupun dah lama kejadian tu. Hampir 7 tahun juga. 


Semoga roh Allahyarham Azree Bin Ahmad dicucuri rahmat dan ditempatkan dikalangan orang yang beriman. 

Friday, March 01, 2024

Menanda

 Antara perkara yang paling kritikal dalam tugas seorang ahli akademik ialah menanda tugasan dan ujian para pelajar. Antara cabaran besar ketika menanda ujian ialah jawapan-jawapan yang tidak kena dengan skema. Kadangkala usaha para pelajar ini untuk menjawab boleh menimbulkan rasa lucu. Biasanya ada segelintir kecil dari mereka cuba memberi penerangan berkenaan sesuatu soalan, namun oleh kerana ianya perlu dijawab in English maka timbullah ayat-ayat yang membuat saya ketawa. Walau apa pun lucunya ayat tersebut, saya faham yang pelajar terbabit ingin menerangkan apa yang beliau faham mengenai soalan yang ditanya. Dan saya juga dapat mengesan bahawa pelajar ini sebenarnya faham konsep soalan, cuma untuk memberi penerangan in English tu agak sukar. 

Namun saya bernasib baik hanya segelintir kecil sahaja yang sebegini. Kebanyakannya boleh menjawab dengan agak baik. Dan kalau ujian itu secara fizikal, saya akan berhadapan dengan pelbagai bentuk dan jenis tulisan. Satu lagi cabaran yang perlu saya hadapi ialah perlu melakukan tugas lain dicelah-celah minggu menanda tugasan dan ujian. Ini juga perlukan kesabaran yang tinggi disampai kecekapan untuk membahagikan masa.

Selain tugas-tugas khas yang perlu dihadapi di celah-celah menanda tugasan dan ujian, waktu inilah saya kadangkala dihampiri rakan-rakan yang perlukan pertolongan itu dan ini. Satu kelemahan saya ialah saya agak sukar untuk menumpukan perhatian terhadap dua perkara serentak. Adakalanya kesabaran saya tergugat apabila ada yang ketuk pintu bilik saya ketika saya sedang dalam mod 'menanda'. Ada masa saya terpaksa tutup lampu bilik tapi jadi susah pula nak menanda dalam kegelapan.

Acapkali saya terpaksa surrender dan melayan rakan-rakan yang ketuk pintu bilik ketika menanda. In the end, terpaksa stay sampai ofis tutup. Bila malam hari, terpaksa melayan 'benda' lain pula di ofis. Setakat ini cuma bunyi sahaja, mudah-mudahan tak memunculkan diri. 

Ada sekali tu, terdengan ketukan keyboard dari bilik rakan sedangkan dia dah balik petang tadi dan biliknya gelap. Bila saya ke bilik dia, senyap pula ketukan keyboard tersebut. Bila saya masuk ke bilik saya, dengar balik. Begitulah yang terjadi beberapa kali pada malam itu sehinggakan saya ambil keputusan pulang sahaja ke rumah. 

Apa-apa pun, kerja tetap kerja. Walau apa dugaan dan rintangan yang melanda, kita perlu mempunyai kaedah dan cara untuk menanganinya. Dan yang paling penting adalah perlu bijak membahagikan masa. Jangan kerana terlalu sibuk sehingga abaikan diri sendiri dan keluarga.